Thursday, October 18, 2007

Sebab Sebab Doa beLum dikaBulkan- Masalah Waktu

' Tidak ada seorang muslimin yang menghadapkan mukanya kepada Allah untuk berdoa, kecuali Allah memberikannya (memenuhinya), kadang dipercepat dan kadang diperlambat" (HR Ahmad dan Hakim)

" Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal terburuk bagi kamu, dan bila Allah lah yang mengetahui dan kamu tidak mengetahui" (Al-Baqarah : 216)

"Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (An- Nisa : 19)

- Ujian dari Allah

"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan :"Kami telah beriman" sedangkan mereka tidak diuji (lagi)" (Al- Ankabut : 2)

"Dan sesungguhnya kami telah menguji orang orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang orang yang benar dan Dia mengetahui orang orang yang dusta" (Al- Ankabut: 3)

- Ditangguhkan sebagai siMpanaN di aKhiRat

"Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sesuatu doa yang bukan doa menyangkut dosa atau menyangkut usaha memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya dengan salah satu dari tiga kemungkinan:
* Segera dipenuhiNya doa tersebut atau disimpanNya sebagai simpanan pahala di akhirat atau dihindarkanNya dia dari kecelakaan atau kejelekan yang sebanding. Mereka (para sahabat) bertanya: "bagaimana kalau kami perbanyak?" Rasul menjawab "Allah akan memperbanyak lagi"" (hr. Ahmad, Bazzar, Abu Ya'la dan Hakim)kesimpulan penulis:
Jadi kalaopun qta giat berdoa, beribadah dan berikhtiar, tapi blom kesampaian/ tercapai juga... jangan putus asa. Percayalah Allah pasti memberikan yang terbaik untuk qta.
Mungkin yang qta minta bukan hal yang bagus buat qta dan percayalah, Allah pasti membukakan jalan yang lebih indah yang diridhoiNya.. Amin...


Special dedicated for "Fetti Ramadian Sukmani" (me???)

1 comment: